Tuinen & Watertechniek - Fonteinen

Aqua Control beluchtingsfonteinen

Beluchten is simpelweg het inbrengen van zuurstof van de buitenlucht in het water. Het organische leven heeft zuurstof nodig om in een gezond biologisch evenwicht te zijn. In grote plassen gebeurt dit op natuurlijke wijze door golfvorming. In kleinere plassen en vijvers kan echter heel gemakkelijk een biologisch onbalans ontstaan, omdat het water door biologische processen zuurstofarm wordt. Een mechanische beluchting is dan noodzakelijk.

 

Een slechte beluchting (dus een laag zuurstofgehalte) veroorzaakt vissterfte, stank van het water, onhelder water en vorming van blauwalg, wat het water zelfs gevaarlijk maakt voor dier en mens wanneer die ermee in aanraking komen. Zonder voldoende circulatie ontstaat er een vijver met aan het oppervlak warmer en in de onderlaag tot op de bodem koud, zuurstofarm water. Afwezigheid van voldoende zuurstof in het water veroorzaakt verrotting van het bezinksel, zoals o.a. bladeren op de bodem. Dit verhoogt de voedingsstoffen voor het ontstaan van algenvorming.

 

Wanneer de zon schijnt zal bij een niet-beluchtte of stromingsloze vijver een gelaagd temperatuurverschil ontstaan. Het warme water aan het oppervlak is in contact met de buitenlucht en in het koelere water eronder zal het zuurstofgehalte drastisch teruglopen. Goede circulatie of beluchting zal op alle niveau’s in de vijver zuurstof brengen. Koud water houdt meer zuurstof vast dan warm, dus het mixen ervan zal het water ook al zuurstofrijker maken. Beluchting van het water zorgt voor veel betere leefomstandigheden voor levende organismen zoals o.a. vissen, reduceert algenvorming, zuivert het water en de slechte reuk zal drastisch afnemen. Samengevat: beluchting van een vijver creëert een gezond biologisch evenwicht (biotoop) zoals deze zou moeten zijn. Tevens stimuleert beluchting de bacteriëngroei wat de voedingsbodem wegneemt voor algenvorming, wat dan dus weer helder water betekent.

 

Voor meer informatie zie folder Fonteinen