Tuin & Watertechniek - Watervoorziening

Waterbronnen

U kunt niet beregenen voordat u bent aangesloten op een waterbron. Er zijn een drietal verschillende waterbronnen te onderscheiden:

  1. Leidingwater
  2. Oppervlaktewater
  3. Grondwater

Voor- en nadelen Onderstaand treft u kort de voor- en nadelen van deze waterbronnen.

1. Leidingwater

Leidingwater heeft als grote voordeel dat het continu beschikbaar is van een constante kwaliteit. Een nadeel is de prijs die je per m3 moet betalen. Daarnaast is het debiet (opbrengst) beperkt en de druk die wordt gegenereerd laag, dat opgelost kan worden doormiddel van een buffertank met pomp. Daarnaast is het ecologisch vaak minder verantwoord.

2. Oppervlaktewater

Het oppervlaktewater is gratis. Met behulp van een pomp kan er voldoende druk en debiet gegenereerd worden. Als belangrijkste nadeel geldt de mogelijke vervuiling. Dit is echter op te lossen met een grof voorfilter in het water en een fijn filter op de pomp met automatische terugspoeling.

3. Grondwater

Het grondwater is, mits toegestaan, continu beschikbaar. Er zal een bron gemaakt moeten worden. Dat kan doormiddel van een spuitfilter of een grondboring. Met behulp van een pomp kan er voldoende druk en debiet gegenereerd worden. Nadeel is dat de kwaliteit van het grondwater vaak te wensen overlaat. Daarnaast vergt deze methode een dure éénmalige investering.

Wat bepaalt uw keuze?

Er zijn dus duidelijk verschillende factoren die van invloed zijn op uw keuze

  1. De wettelijke eisen
  2. De Locatie
  3. Het waterverbruik van uw installatie (per tijdseenheid)
  4. De verhouding tussen de investering in de pomp enerzijds en de investering in de rest van         de installatie
  5. De kwaliteit van het grondwater